Kijk om je heen. De jongeren van nu worden vaak 'negatief 'bekritiseerd door hun game -en social media gedrag. 

Smartphones, EarPods, tablets en MacBooks zijn niet meer weg te denken. In het onderwijs is dit duidelijk te merken. De pauze op school geeft daarom ook een enorme data-boost, ze zoeken elkaar online op, terwijl ze naast elkaar zitten. Ze vinden elkaar in hun favoriete games, nadat  ze eerst hun berichten via de verschillende social media gecheckt hebben.

 

Het onderwijs veranderd door deze ontwikkelingen mee. Een leerling van nu werkt met inlogcodes, een mailaccount en digitale lesmaterialen. Zonder te oordelen of dit nu goed of 'fout' is, gaat het bij het ITexperiencelab om een categorie jongeren die in hun ontwikkeling niet op het goede spoor zitten. Thuiszittende jongeren en jongeren die veel schoolverzuim hebben. De verleiding bij het gebruik van een computer om niet het digitale lesmateriaal te gebruiken ligt voortdurend op de loer. Dit resulteert in game addics en jongeren die een ongebruikelijk dag en nacht ritme hebben. 

 

ICT

Kan voor game-addicts de oorzaak zijn van schoolverzuim en deze interesse vormt tegelijkertijd het aanknopingspunt om aan te haken bij aan ICT gerelateerde vervolgtrajecten. 

Experience

Werken aan IT-skills en het werken en creëren van voorwaarden om ICT mogelijkheden optimaal te benutten.

Lab

Het IT-programma biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden. Door te ervaren en te onderzoeken verwachten wij dat onze jongeren zelf ook een eigen inbreng hebben en 'nieuwe' opties bedenken. 

 

We streven naar regionaal geïntegreerd project waar als voorbeeld jongeren worden opgeleid om met drones de landbouwsector en staatsbosbeheer te ondersteunen.

ITxperiencelab

Nieuw concept voor voortijdige schoolverlater met affiniteit voor ICT en ICT gerelateerde skills

 

Wat is er anders/nieuw aan?

Instroom leerlingen, aanmelding door ouders en instanties mogelijk

drempelloos

bekostiging  i.s.m. scholen, leerplicht

profile & match

 

Wat zou je willen leren en een keer ervaren?

DRONE, ROBOT, APP, DIG Tekenen, muziek, programmeren, game bouwen

 

Wat willen wij met het ICTexperiencelab bereiken?

 

Met dit initiatief willen wij jongeren die voortijdig het onderwijs verlaten of dreigen te verlaten een innovatief onderwijs alternatief bieden. Met deze benadering kan 'afhaken' weer een 'verbinding' worden.

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Online aanmelden, intake op locatie.

 

Dagbesteding principe 

 

Keuzerichtingen

Niets moet

Met de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven willen wij de verbinding leggen tussen de ICT branche en jongeren die de aansluiting met het reguliere onderwijs missen of dreigen te gaan missen. Werken vanuit hun interesse voor ICT gerelateerde materie en daar aansluiting zoeken met ICT hun vaardigheden aanbieden Deze groep voortijdige schoolverlaters met een meer dan gemiddelde interesse voor IT-gerelateerde activiteiten hebben. 

In dit IT-LAB wordt o.a. gewerkt met docenten die veel ervaring hebben met het bieden van de combi

gedrag & onderwijs & opvoeding. Verder is met het initiëren van dit project bijzonder, dat het bedrijfsleven niet alleen samenwerkt met het onderwijs maar ook met jeugdzorg. De essentie van dit project is vooraf duidelijk gedefinieerd met een drietal ingrediënten.

IT

Waarmee het middel en tegelijkertijd inspiratiebron duidelijk moet zijn. Niet alleen 'een lokkertje' maar benutten van de mogelijkheden die de huidige technologie. Werken aan IT-skills 

Experience

Werken aan IT-skills en creëren van voorwaarden om kansen optimaal te benutten. Een hele dag achter het beeldscherm is misschien goed voor de productiviteit maar ongezond voor het lichaam. Daarom zal op de werkvloer rekening gehouden worden met de fysieke component. Een individueel fitnessprogramma maakt daar deel van uit. 

 

Lab

Het IT-programma biedt veel ontwikkelingsmogelijkheden. Door te ervaren en te onderzoeken verwachten wij dat onze jongeren zelf ook een eigen inbreng hebben en 'nieuwe' opties bedenken. 

 

We streven naar regionaal geïntegreerd project waar als voorbeeld jongeren worden opgeleid om met drones de landbouwsector en staatsbosbeheer te ondersteunen.