Sport & creativiteit

Onderwijs

Denken in mogelijkheden

Voornamelijk als docent bewegingsonderwijs. Daarnaast kan ik met het vak tekenen en techniek goed uit de voeten. 

Kinderen die kwetsbaar zijn en een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Met deze kinderen werk ik graag.  Onderwijs geven en vorm geven, want onderwijs moet inspireren, motiveren en kansen bieden.

 

Met sport en de creatieve vakken als pedagogisch instrument is onderwijs bij mij dan ook meer dan alleen lesgeven.

Als 

docent

Als 

manager

Vanuit de passie van onderwijs en de voortdurende wil om onderwijs te verbeteren heb ik mij 10 jaar lang laten strikken om deel uit te maken van het managementteam van het OPDC Zuidoost Drenthe

 

 

Als 

projectmedewerker

In mijn onderwijsloopbaan ben ik een jaar lang fulltime actief geweest met als doel de voortijdige schoolverlaters in de regio Zuidoost Drenthe terug te dringen en duidelijk in kaart te brengen. Een bijzonder leerzaam jaar waarin er met verschillende instanties, waaronder de gemeente Emmen en het CJG  samen gewerkt is aan dezelfde doelstelling. 

 

 

Als innovator 

Een leerlingvolgsysteem, de zorgstructuur bij de transitie van VSO LOM naar het OPDC Zuidoost Drenthe of 'De LeerfabriQ', een innovatief concept om leerlingen ander onderwijs aan te bieden waardoor er meer mogelijk is voor kind, ouder en school.

Verschillende projecten die in de afgelopen jaren zijn bedacht en beschreven.

© 2018 door J. Dijkstra