Hamers op rek

Als 

docent

Het schooljaar 2020-2021 werk ik op het Orthopedagogisch  en Didactisch centrum en op TRACK.  Als docent bewegingsonderwijs gebruik ik sport als pedagogisch instrument en samen met de vakken techniek en tekenen werk ik met mijn collega's aan de ontplooiing van de kwetsbare en 'gekwetste' kinderen. 

 Onderwijs geven en vorm geven, want onderwijs moet inspireren, motiveren en kansen bieden.

Als innovator 

Een leerlingvolgsysteem, de zorgstructuur bij de transitie van VSO LOM naar het OPDC Zuidoost Drenthe of 'De LeerfabriQ', een innovatief concept om leerlingen ander onderwijs aan te bieden waardoor er meer mogelijk is voor kind, ouder en school.

Verschillende projecten die in de afgelopen jaren zijn bedacht en beschreven.

Als 

projectmedewerker

In mijn onderwijsloopbaan ben ik een jaar lang fulltime actief geweest met als doel de voortijdige schoolverlaters in de regio Zuidoost Drenthe terug te dringen en duidelijk in kaart te brengen. Een bijzonder leerzaam jaar waarin er met verschillende instanties, waaronder de gemeente Emmen en het CJG  samen gewerkt is aan dezelfde doelstelling.

 

Als 

manager

Vanuit de passie van onderwijs en de voortdurende wil om onderwijs te verbeteren heb ik mij 10 jaar lang laten strikken om deel uit te maken van het managementteam van het OPDC Zuidoost Drenthe

 

 

Verf kwasten

© 2018 door J. Dijkstra